كارنامه 21 بهمن كانون

وضعيت کلي تراز رتبه كشورى رتبه در منطقه رتبه در شهر ارزيابى ضریب رشد
6672 2228 426 5 +B 6
دروس اختصاصي

6892 1695 314 4 -A 6
دروس عمومي

5950 8577 2156 19 B 1
پزشكي،دامپزشكي

6640   2898  562 0 +B
داروسازي،شيمي

6721 2139 407 0 +B
زمين شناسي

6750 1079 229 0 +B
هوانوردي،مديريت،حسابداري

6694 2225 427 0 +B
مهندسي كشاورزي،علوم سياسي و...

6665 2187 423 0 +B

تعداد شرکت کنند در این آزمون:65717نفر

اگر شما پاسخ غلط نمی دادید رتبه کل شما:1171 و تراز کل شما:6942
اختصاصي درس
درصد تراز رتبه ارزيابى ضریب رشد میانگین بازه
(چنداز ده)
تفاوت شما با میانگین بازه
(چند از ده)
.: زمين‌شناسي:. 58%
7135 886 -A 1 2
زمين‌شناسي پيش‌دانشگاهي 43%
6323 4543 B -7 2
زمين‌شناسي 3 73%
7866 632 A 9 2
.: رياضي:. 55%
6945 3619 +B 0 5
رياضي پيش‌دانشگاهي 50%
6777 3537 +B 0 4
رياضي پايه 60%
6846 4458 -A -1 5
.: زيست‌شناسي:. 59%
6551 5507 +B 14 6
زيست‌شناسي پيش‌دانشگاهي 57%
5920 11916 +B 2 7
زيست‌شناسي پايه 62%
7003 3082 -A 26 5
.: فيزيك: 54%
6834 2694 +B -1 5
فيزيك پيش‌دانشگاهي 77%
7486 1033 A 10 5
فيزيك 3 43%
6343 3684 +B 16 5
.: شيمي:. 71%
7270 1593 -A 10 6
شيمي پيش‌دانشگاهي 60%
6538 4451 +B 15 5
شيمي 2 77%
6982 1092 A -10 7


عمومي درس
درصد تراز رتبه ارزيابى ضریب رشد درس میانگین بازه
(چنداز ده)
تفاوت شما با میانگین بازه
(چند از ده)
.: ادبيات:. 43%
5506 19301 -B 2 6
ادبيات پيش‌دانشگاهي 53%
5561 18375 B -6 7
ادبيات فارسي2 و زبان فارسي3 33%
5666 5004 -B محاسبه نشده 4
عربي پايه 58%
7041 2244 -A 10 5
.: معارف:. 50%
5677 16390 B 1 7
دين‌وزندگي پيش‌دانشگاهي 60%
5720 16661 +B 11 7
دين و زندگي 2 40%
5573 5843 B محاسبه نشده 6
زبان انگليسي 48%
6154 9239 +B محاسبه نشده 5


برچسب‌ها: تراز و كارنامه ازمون هاي قلم چي
[ جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 15:8 ] [ sina ]
[ ]